energie besparen

Published on juli 19th, 2016

0

De circulaire economie: besparing van energie en grondstoffen

De circulaire economie is een systeem dat duurzaamheid creëert op verschillende gebieden. Het is een systeem dat nog niet door alle bedrijven ter wereld gebruikt wordt. Op dit moment zijn er nog steeds veel bedrijven die op een lineair model gebaseerd zijn. Bij dit model zijn de toekomstperspectieven somber aangezien het geen houdbare situatie is. Dit komt door verschillende redenen. Zo raken de grondstoffen in de aarde op, zijn er sterkere fluctuaties in prijzen en neemt de vraag energie alleen maar toe. Dit zijn maar een aantal voorbeelden van waarom een lineair model niet werkt. Bij dit model worden producten vernietigd na gebruik waardoor ook de grondstoffen verloren gaan. De energie die gebruikt is voor de productie gaat ook verloren waardoor nog meer energie nodig is voor de productie van nieuwe producten. Degenen die het beleid maken hebben dit allang door maar de switch naar een circulair model is nog niet zo makkelijk.

Het circulaire model
Een circulair model is erop gericht om grondstoffen en producten her te gebruiken. Dit zorgt voor een sterke afname van de winning van grondstoffen en het vernietigen van waarde wordt geminimaliseerd. Aangezien materialen opnieuw gebruikt worden is er minder energie nodig om nieuwe materialen te winnen. Het model bestaat uit verschillende kringlopen met materialen. Bepaalde materialen die gebruikt worden in producten kunnen zonder veel aanpassingen weer gebruikt worden in andere producten. Om dit voor elkaar te krijgen zijn technische aanpassingen nodig met een ontwerp dat hierbij aansluit. De materialen die niet meer hergebruikt kunnen worden gescheiden van elkaar zodat de grondstoffen overblijven. Deze grondstoffen kunnen gebruikt worden voor de productie van nieuwe producten en als dat niet mogelijk is dan gaan deze weer terug de natuur in. Er zijn steeds meer bedrijven die zich bezig houden met de circulaire economie zoals het volgende voorbeeld laat zien.

Voorbeeld
De laatste tijd zijn er steeds meer bedrijven bij gekomen die refurbished smartphones op de markt brengen. Het circulaire model laat hiermee zien dat het daadwerkelijk in opkomst is. Refurbished smartphones bestaan uit een combinatie van nieuwe en gebruikte onderdelen. De onderdelen zijn afkomstig van smartphones die door consumenten ingeleverd zijn. Door een vergoeding te betalen aan consumenten worden de oude smartphones opgekocht. De oude smartphones worden uit elkaar gehaald en de onderdelen worden gescheiden. Alle onderdelen die nog goed zijn en hergebruikt kunnen worden belanden in de “nieuwe” refurbished smartphones. De onderdelen die niet meer gebruikt kunnen wordenComments are closed.

Back to Top ↑