duurzame energie

Published on juli 19th, 2016

0

Ruim 1 miljard euro meer voor duurzame energie

Het kabinet stelt de komende 6 maanden ruim 1 miljard meer subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Dit bedrag is niet extra, maar budget dat over de loop van de komende jaren sowieso uitgegeven zou worden.

Mede door dit extra budget is er volgend jaar in totaal 9 miljard euro te besteden aan projecten binnen de zogenoemde SDE+ regeling. Minister Kamp van Economische Zaken is dan ook erg blij met het extra geld. “Door de inzet van 47 partijen die allemaal het nationale energieakkoord hebben ondertekend, werken we hard aan een meer hernieuwbare en duurzame energievoorziening in ons land”.

Doelstellingen energieakkoord

Minister Kamp is hiernaast erg blij dat hij merkt dat partijen uit alle hoeken van de samenleving een eigen bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van Nederland. Van kleine ondernemers tot lokale energiecoöperaties, en van boeren tot grote industriebedrijven en multinationals. Ze willen allemaal hun steentje bijdrage aan de komende energietransitie. Door al in 2016 extra budget in te zetten zullen er meer projecten op het gebied van duurzame energie opgestart kunnen worden. Wat weer een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen uit het energieakkoord. Op deze manier moet het mogelijk worden om in 2023 meer dan 16% hernieuwbare energie op te wekken.

Innovatie en techniek

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) stimuleert ook innovatie en nieuwe technieken. Zo is er onlangs ruim 80 miljoen euro geïnvesteerd in een project dat natte biomassa wil omzetten naar hernieuwbaar gas. Daarnaast zijn er ook meerdere projecten waarbij vieze fossiele energiebronnen worden vervangen door duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Zo werd onlangs een kolencentrale van GDF Suez omgebouwd tot biomassacentrale. Een investering van ruim 90 miljoen, maar wel een stap de goede kant op. Door middel van de nieuwe biomassacentrale wordt er voldoende stroom opgewekt voor 10.000 huishoudens. Daarnaast wordt ook nog eens warmte geleverd via het warmtenet, waardoor de glastuinbouw en andere bedrijven duurzamer kunnen opereren.

Naast deze verbouwing wil energieleverancier Nuon op termijn ook de kolencentrale in de Groningse Eemshaven gaan verbouwen tot superbatterij. Op deze manier wil het energiebedrijf duurzame hernieuwbare energie gaan omzetten in ammoniak, wat later te verbruiken is in normale gascentrales.Comments are closed.

Back to Top ↑