In de pers2009
Publicaties

Hieronder de complete lijst met artikelen die door IMSA zijn geschreven of over ons zijn verschenen. Klik in het menu hiernaast voor een overzicht per jaartal.

26 oktober 2009 - Michael Persson
Club van Rome: bel voor tweede ronde

De Club van Rome bestaat dus nog. Aan die conclusie valt niet te ontkomen, vandaag en morgen, wanneer in Amsterdam 750 conferentiegangers bijeenkomen voor de jaarlijkse Assemblee van de milieuclub. Overal zullen de hoofdsprekers opduiken, de komende dagen. Van de Nederlandse milieuvoorman Wouter van Dieren tot voormalig baas van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov.
Wat is de club nog? Een echte club met precies honderd leden. Professoren, oud-presidenten, bestuurders, een paar economen en wat bankiers. Een groep wereldburgers die bezorgd zijn dat de wereld ten onder gaat. Zoals de club ook begon, in 1968.
Het belangrijkste wapenfeit van de club is het rapport Limits to Growth, uit 1972. Al 37 jaar oud, maar steeds actueler. Het voorspelde een eind aan de natuurlijke hulpbronnen, binnen enkele decennia. Hoewel de voorspellingen in de jaren tachtig en negentig zijn weggehoond (olie genoeg!) blijken de lijntjes die de groei van de wereldbevolking en energiebehoefte voorspelden nu akelig dicht bij de waarheid te liggen.
‘Wij, de milieukundigen, zijn sindsdien eigenlijk te bescheiden geweest’, zegt Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde in Utrecht en een van de sprekers maandag. ‘Ondanks onze waarschuwingen hebben de economen en industriëlen de afgelopen 35 jaar het voordeel van de twijfel gekregen en is voorrang gegeven aan economische groei boven milieu. Dat experiment is mislukt, is het afgelopen jaar gebleken.’
Nu luidt de Club de bel voor de tweede ronde, zegt hij. Tijd om een grote mond open te trekken. ‘We staan op een bijzonder moment in de geschiedenis. We moeten het lef hebben een wezenlijk andere koers te volgen.’
Opvallend is de grote steun van het bedrijfsleven. Partners van de bijeenkomst zijn onder meer KLM, Philips, Shell en de havens van Rotterdam en Amsterdam. Zijn zij ook de partners om die andere koers in te slaan? Van Egmond heeft daarover dubbele gevoelens. ‘Ik maak me grote zorgen over organisaties als VNO-NCW, met een voorman die weinig met het milieu opheeft. Maar ik geloof wel dat er goede wil is bij afzonderlijke bedrijven.’
Andere sprekers zijn somberder. ‘Er is een hoop ongerechtvaardigd optimisme’, zegt bijvoorbeeld Ian Dunlop, in de jaren tachtig aanvoerder van de machtige Australische kolenindustrie, nu een strijder voor emissiereducties. ‘Er gebeurt nog veel te weinig. We moeten de huidige situatie behandelen als een noodgeval. We kunnen niet verder op dezelfde voet.’
Na de klimaattop in Kopenhagen is er dringend een wereldtop nodig over de voedselcrisis. Die oproep doet minister Cramer van Milieu vandaag tijdens de Assemblee van de Club van Rome.
De opmars van slecht benutte landbouwgrond leidt tot een groot verlies aan biodiversiteit. Daarom bepleit Cramer dat er wereldwijd geen hectare landbouwgrond meer bij komt. Ook ons dieet dient te veranderen (minder rundvlees) en de ontbossing moet een halt worden toegeroepen.

Terug 

IMSA zoekt wegen naar duurzame ontwikkeling, zowel samen met opdrachtgevers als op eigen initiatief. Daarbij kiezen we nadrukkelijk positie op het grensvlak van bedrijven, overheid, wetenschap en de kritische buitenwereld.  Deze video gaat over IMSA Amsterdam, over onze visie en inspiratiebronnen.

Deel 1:   'Inspiration to change' 
Deel 2:   'Politics of change' 

IMSA Amsterdam
Prins Hendriklaan 15
1075 AX Amsterdam
Tel.: +31(0)20-5787600
Fax: +31(0)20-6622336
info@imsa.nl