In de pers
Publicaties

Hieronder de complete lijst met artikelen die door IMSA zijn geschreven of over ons zijn verschenen. Klik in het menu hiernaast voor een overzicht per jaartal.

15 april 2010 - Wouter van Dieren
IJsland kan schuld met geothermische stroom betalen

Bij de onderhandelingen over de IJslandse schulden is de beste oplossing hier niet aan de orde geweest: het afbetalen van schulden met goedkope CO2-vrije elektriciteit. IJsland beschikt over geothermische bronnen die nauwelijks worden gebruikt.

De afstand tot IJsland zou te ver zijn en de bronnen worden door de IJslanders met misplaatste trots beschermd - alsof ze ooit uitgeput zouden raken. Ingezonden brieven in IJslandse kranten reppen over hebzuchtige Engelsen en gierige Nederlanders die de economie willen ru´neren. Aan zulke types zal IJsland zijn natuurlijk kapitaal nooit willen uitverkopen, aldus de heetgebakerde publieke opinie.

Toch is het de beste oplossing. Het scenario ligt voor de hand. Er komt een overeenkomst waarbij concessiehouders samen met EBN (Energie Beheer Nederland, de co-investeerder namens de Staat) investeren in stroomopwekking. Netwerkbedrijven investeren in leidingen naar Schotland. Langetermijncontracten verzekeren Engeland en Nederland van een afbetalingsregeling, uit te keren in kilowattuur. De inkomsten van deze overeenkomst komen ten goede aan de investerende landen en worden verrekend met de schulden.

Om hoeveel gaat het? IJsland is 3,8 miljard euro verschuldigd aan Engeland en Nederland. Het beschikbare duurzame energiepotentieel, inclusief waterkracht, bedraagt officieel 14,8 TWh per jaar. Bij een stroomprijs van 8 eurocent per kilowattuur is dit voldoende om de schulden in drie jaar te vereffenen.

Is het haalbaar? Geothermische energie kan op gunstige locaties concurreren met stroom uit gas of steenkool. Brandstofprijzen maken 30-50 procent uit van de elektriciteitsprijs van een kolencentrale en 70 procent van een gasgestookte. Bij geothermie is er geen brandstof, de hitte wordt gratis geleverd gedurende vele decennia.

Een gelijkstroomkabel zoals nu ook tussen Noorwegen en Nederland (Norned) ligt, is nodig om de stroom naar Europa te brengen. Tot Peterhead in Schotland volstaat: van daaruit is het hele Europese net bereikbaar. Zon kabel zal de stroomprijs met zon 2 eurocent verhogen, maar dat hoeft geen deal breaker te zijn. Ter vergelijking: het Desertec-plan voor een grootschalige paraboolcentrale in de Sahara gaat uit van een stroomprijs van 12 tot 15 eurocent.

De IJslandse variant is dus goedkoper, wellicht veiliger en lost bovendien een groot politiek probleem op. Als we aannemen dat de CO2-prijs en de brandstofprijzen de komende decennia sterk zullen stijgen, dan wordt het IJslandse project zelfs aantrekkelijk.

Geothermie is een schone energiebron, die geen natuurlijke fluctuaties kent, gemakkelijk schakelbaar is en dus geschikt om de wisselvalligheid van toekomstige windparken op de Noordzee op te vangen, zeker als de IJslandse waterkrachtreservoirs worden meegeteld. De kabel kan dan in twee richtingen worden benut: IJslandse stroom deze kant op en overschotten van windparken opslaan in de stuwmeren van het eiland.

In Engeland werd eind maart door Jonathan Stern van het Oxford Institute for Energy Studies en door de Britse energieautoriteit Ofgem geconcludeerd dat de liberalisering van de energiemarkt is mislukt. Engeland stevent na 2015 af op een groot gat tussen elektriciteitsvraag en -opwekking. De benodigde 200 miljard pond die moet worden ge´nvesteerd voor 2020 komt in een geprivatiseerde markt niet vrij. IJsland kan zonder problemen 2.000 megawatt erbij leveren.

In Nederland is van een consistent duurzaam energiebeleid nauwelijks sprake meer. Technologie, kansen, behapbare kosten: het ligt allemaal binnen handbereik. De grote vraag is wie deze kans grijpt.Terug 

IMSA zoekt wegen naar duurzame ontwikkeling, zowel samen met opdrachtgevers als op eigen initiatief. Daarbij kiezen we nadrukkelijk positie op het grensvlak van bedrijven, overheid, wetenschap en de kritische buitenwereld.  Deze video gaat over IMSA Amsterdam, over onze visie en inspiratiebronnen.

Deel 1:   'Inspiration to change' 
Deel 2:   'Politics of change' 

IMSA Amsterdam
Prins Hendriklaan 15
1075 AX Amsterdam
Tel.: +31(0)20-5787600
Fax: +31(0)20-6622336
info@imsa.nl