In de pers
Publicaties

Hieronder de complete lijst met artikelen die door IMSA zijn geschreven of over ons zijn verschenen. Klik in het menu hiernaast voor een overzicht per jaartal.

21 december 2008 - Marcel Bovy
Bedrijven moeten keuzes maken in hun productmilieubeleid

De meeste bedrijven waar Marcel Bovy van adviesbureau IMSA over de vloer komt, hebben een milieumanagementsysteem. Maar daarmee zijn ze er niet, meent Bovy. "Een bedrijf heeft niet zomaar een milieumanagementsysteem. Het wil dat consumenten zíjn producten kiezen, dat de werknemers tevreden zijn over hun werk en de producten die ze maken, dat de overheden en andere stakeholders een goed gevoel hebben bij het bedrijf." En daarbij moet een bedrijf strategische keuzes maken. "Veel bedrijven vergeten dat het daar om draait. Ze hebben een milieumanagementsysteem en eventueel een certificaat en laten het daarbij zitten. Daarmee verkijken ze zich op de voordelen die ze kunnen behalen."

Menig bedrijf concentreert zich met zijn managementsysteem op het milieubeleid van de productielocaties en daarmee doet het maar een klein deel van wat mogelijk is. Volgens Bovy is productmilieubeleid veel belangrijker, want veel strategischer voor een bedrijf: er liggen daar veel meer verbeteropties en scoringskansen ten opzichte van de concurrentie.

Maar het productmilieubeleid is nog niet gestandaardiseerd, met name niet de meting van de milieuvriendelijkheid van een product. De meningen over hoe dat moet, lopen uiteen en er zijn diverse voorstellen, maar maatschappelijke discussie daarover is er nauwelijks. De belangrijkste methodologische lacunes betreffen het toerekenen bij gekoppelde productketens en het wegen van verschillende soorten milieueffecten. Neem bijvoorbeeld de olieraffinage. Tijdens dit proces ontstaan meerdere producten, variërend van kerosine tot het residu bitumen. Bovy: "Je hebt niks aan de geaggregeerde locatiegegevens als je de emissies niet op een algemeen aanvaarde manier kunt toerekenen aan die verschillende producten. En hoe vergelijk je verschillende milieueffecten als bijvoorbeeld klimaatverandering en verlies van biodiversiteit met elkaar? De keuzes die je hierin maakt, zijn in hoge mate politiek. Het is de maatschappelijke overeenstemming daarover die bepaalt of je je ermee kan onderscheiden van de concurrent."

De huidige milieumanagementsystemen bieden geen houvast. Bovy: "Wát je aanpakt, volgt niet uit het systeem. Je moet als bedrijf zelf bepalen wat de relevante issues zijn, welke gevaren en risico’s er zijn. Een bedrijf moet dus strategische keuzes maken waarop het wil scoren en welke risico’s het neemt als het geen maatregelen treft. Die keuzes maken milieuzorg dynamisch."

Terug 

IMSA zoekt wegen naar duurzame ontwikkeling, zowel samen met opdrachtgevers als op eigen initiatief. Daarbij kiezen we nadrukkelijk positie op het grensvlak van bedrijven, overheid, wetenschap en de kritische buitenwereld.  Deze video gaat over IMSA Amsterdam, over onze visie en inspiratiebronnen.

Deel 1:   'Inspiration to change' 
Deel 2:   'Politics of change' 

IMSA Amsterdam
Prins Hendriklaan 15
1075 AX Amsterdam
Tel.: +31(0)20-5787600
Fax: +31(0)20-6622336
info@imsa.nl