News
Nieuws03 juli 2014 - IMSA gaat verhuizen
IMSA gaat per 1 augustus a.s. verhuizen naar Loods 6. Nieuw adres: KNSM-laan 65, 1019 LB Amsterdam. 
 Meer info25 juni 2014 - Werkprogramma zeehavens 2014-2016 ondertekend
Op het seminar waar overheid, havenbedrijven en het bedrijfsleven vandaag het Werkprogramma zeehavens 2014-2016 ondertekenen, spreekt George Wurpel, associate van IMSA, over het versterken van de positie van Nederlandse zeehavens vanuit het oogpunt van duurzaamheid.  
 Meer info

05 juni 2014 - Presentatie Arthur ten Wolde bij de Greenweek 2014 in Brussel over circulaire economie
Tijdens de Green Week van 2014 (3-5 juni) gaf Arthur ten Wolde, mede namens James Greyson van BlindSpot Think Tank en op uitnodiging van de Europese Commissie, een presentatie over de Circulaire Plastics Index en de Precycling Premium in de sessie "Making plastic fit for the circular economy". De Green Week is de grootste jaarlijkste conferentie over Europees milieubeleid.  
 Meer info09 april 2014 - Wouter van Dieren bij Eén op Eén over het Carbon Budget
Wouter van Dieren was op woensdag 9 april te gast bij Eén op Eén, om 20.25 uur op Nederland 2.  
 Meer info

01 april 2014 - IMSA naar een volgende fase
Er zijn een aantal personele veranderingen te melden in de organisatie van IMSA. De belangrijkste is dat IMSA een nieuwe CEO heeft: Max van der Sleen. 
 Meer info26 maart 2014 - Engwierum
Verslagen en documenten van de stakeholderbijeenkomst op 26 maart 2014 over de stand van zaken rond het project Win-win en het Wad+10. 
 Meer info14 november 2013 - Persbericht Havenbedrijf Rotterdam
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de modellen van de Club van Rome door IMSA toe laten passen op de haven van Rotterdam: wat betekenen de verwachte toename van de wereldbevolking, schaarste aan grondstoffen, landbouwgrond en fossiele brandstoffen e.d. voor de ontwikkeling van de haven in de periode tot 2100? Het onderzoek schetst dat rond 2040 een omslagpunt komt en dat naarmate de samenleving later overschakelt op duurzame productiewijzen en consumptiepatronen, de achteruitgang na 2040 groter zal zijn. Mogelijk halveert de overslag zelfs in de tweede helft van de eeuw. 
 Meer info

12 november 2013 - IMSA medeondertekenaar Ketenakkoord Kunststof Kringloop
IMSA Amsterdam heeft tijdens de Innovatie Estafette op 12 november 2013 in Amsterdam RAI het Ketenakkoord Kunststof Kringloop ondertekend. Samen met Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en ruim 60 andere organisaties zijn daarmee afspraken gemaakt om binnen twee jaar conrete resultaten te boeken met het sluiten van de kunstofkringloop.  
 Meer info04 juni 2013 - TED-talk van Wouter van Dieren
Wouter van Dieren, sprak op 4 juni tijdens TEDx Brainport in Eindhoven. Titel van zijn verhaal: 'Privatise the profits, socialize the costs'.  
 Meer info25 april 2013 - Hoe ontketenen we de kracht van de circulaire economie
Circle Economy lanceert samen met IMSA het rapport ‘Unleashing the Power of the Circular Economy’ met daarin een overzicht van de algemene richting en te nemen stappen door overheid, bedrijfsleven, wetenschap en NGO’s om de kracht van een circulaire economie versneld te ontketenen.  
 Meer info27 maart 2013 - Energietransitiedebat met Wouter van Dieren
Op 27 maart nam Wouter van Dieren deel aan het energietransitiedebat van de Energy Academy Europe. Daarnaast gaf hij een lezing over "The Limits to Growth, 40 years of lost opportunities”.  
 Meer info

12 maart 2013 - Wouter van Dieren bij Smart Talk Session van BNR
Dinsdagavond 12 maart debatteert Wouter van Dieren van ca 20.30 tot 22.00u live in Stanislavski met Lex Hoogduin over de vraag of de noodzaak van groei onwrikbaar is. 
 Meer info05 december 2012 - Nieuw rapport aan de Club van Rome
Er is een nieuw Club van Rome-rapport gepubliceerd, van de hand van Johan Rockström en Anders Wijkman: “Bankrupting Nature, Denying our Planetary Boundaries”. 
 Meer info05 september 2012 - Open brief van Wouter van Dieren
Wouter van Dieren schreef een open brief, die werd mede-ondertekend door een flink aantal opinieleiders.  
 Meer info08 mei 2012 - WWF Award 2012 voor Wouter van Dieren
Wouter van Dieren ontving de prijs van het Wereld Natuur Fonds voor zijn levenswerk ten bate van natuur en milieu en zijn inzet voor en publicaties over het duurzaam nationaal inkomen.  
 Meer info

01 mei 2012 - Publicatie nieuw Club van Rome-rapport: "2052"
Het nieuwe rapport aan de Club van Rome, "2052", is geschreven door Jorgen Randers. Het wordt op 7 mei gepresenteerd aan boord van Stoomschip Rotterdam in de haven van Rotterdam, aan de vooravond van een internationale bijeenkomst van het Wereld Natuur Fonds. 
 Meer info28 november 2011 - Publicatie eindrapport ‘Plastics do not belong in the ocean’
Vandaag is het rapport ‘Plastics do not belong in the ocean. Towards a roadmap for a clean North Sea’ gepubliceerd.  
 Meer info07 oktober 2011 - IMSA analyseert de risico’s van grondstoffenschaarste voor bedrijven
IMSA Amsterdam heeft een grondstoffenscan - de Material Resources Scan - ontwikkeld om de risico’s van grondstoffenschaarste voor bedrijven in kaart te brengen.  
 Meer info

06 oktober 2011 - Gouden Rachel Carsonpenning 2011 naar Lucas Reijnders en Klaas van Egmond
Tijdens het jubileumfeest van de Vereniging van Milieuprofessionals op 6 oktober jl. mocht Wouter van Dieren, voorzitter van de jury en zelf winnaar van de eerste editie van de prijs, de Gouden Rachel Carsonpenning 2011 uitreiken aan Lucas Reijnders en Klaas van Egmond. Ze kregen de gouden penning voor hun jarenlange inzet voor een schoner milieu. 
 Meer info28 juli 2011 - Springtij Festival 2011
Springtij is het jaarlijkse duurzaamheidsfestival op Terschelling. Springtij 2011 staat gepland van 29 september tot en met 2 oktober.  
 Meer info03 maart 2011 - Duurzame Verbinding: een win-winsituatie
De Duurzame Verbinding is een onderdeel van 7 Days of Inspiration. In de eerste week van maart vinden er in heel Nederland allerlei activiteiten plaats om Nederland een stuk mooier maken. Dat gebeurt allemaal belangeloos, zonder financieel gewin en dankzij de bundeling van talenten van talloze vrijwilligers. De Duurzame Verbinding wil op 3 maart zoveel mogelijk Nederlandse steden duurzaam verbinden. Door MVO-kennis toegankelijk te maken voor het MKB, hands-on maatwerk te leveren en vraag en aanbod op een ludieke manier bij elkaar te brengen. 
 Meer info18 februari 2011 - Akkoord tussen Havenbedrijf en Milieudefensie over vermindering uitstoot schadelijke stoffen
Korting op het havengeld voor schone zeeschepen, energiezuinige containerterminals en technische verbeteringen aan de eigen vloot van het Havenbedrijf Rotterdam. Naast verkeersmanagement voor zeeschepen, zodat die op de plek van bestemming aankomen als er ook daadwerkelijk ruimte is om af te meren, wat brandstof uitspaart en onnodige wachttijden voorkomt. Dit zijn onderdelen van een pakket van maatregelen waarover Milieudefensie en het Havenbedrijf Rotterdam op 18 februari 2011 overeenstemming bereikten. Het doel is de milieuverontreiniging in 2020 met 10 procent te verminderen ten opzichte van de aanvankelijke plannen voor het nieuwe havengebied. IMSA Amsterdam begeleidt Havenbedrijf Rotterdam en Milieudefensie bij het uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om de afspraken te verwezenlijken. 
 Meer info01 december 2010 - Nieuwe verklaring van de Factor 10 Club
“Een goed leven, bloeiende economieën, een hoge werkgelegenheid en vrede vereisen een gezond milieu, inclusief een aangenaam klimaat en een rijke biodiversiteit. Op dit moment worden al deze zaken bedreigd”, zo begint de nieuwe verklaring van de Factor 10 Club. 
 Meer info30 september 2010 - Springtij: HET top-evenement van duurzaam Nederland
Van 30 september t/m 3 oktober 2010 vindt op Terschelling het Springtij Festival plaats: de update over klimaat, energie, biodiversiteit, hulpbronnnen en economie. 
 Meer info30 mei 2010 - BIONEERS GLOBAL: Nature as Model for Business, Technology and Economy
From May 30-June 1, 2010, a world-class, 2,5-day Greening Business LAB and Biomimicry FORUM will be taking place in the Antropia CoolConference Centre, Reehorst Estate, Zeist, Netherlands. 
 Meer info

27 mei 2010 - IMSA partner in De Groene Zaak
IMSA is toegetreden als partner in De Groene Zaak, de enige brancheoverstijgende vertegenwoordiging van duurzaam ondernemend Nederland. 
 Meer info17 maart 2010 - Procter and Gamble wint prijs Leaders voor Nature
Procter & Gamble, een van IMSA's oudste relaties, heeft de Leaders for Nature Forum Award gewonnen. 
 Meer info10 februari 2010 - Open brief Nederlandse onderzoekers over IPCC en fouten in Klimaatrapport 2007
Fouten in het IPCC klimaatrapport worden thans door sommigen aangegrepen om de hele klimaatwetenschap in diskrediet te brengen. In de Tweede Kamer zijn klimaatwetenschappers onlangs zelfs neergezet als 'bedriegers' en 'klimaatmaffia'. Zulke kwalificaties missen grond in de feiten en zijn daarom misplaatst. Dat het IPCC niet onfeilbaar is, maakt haar hoofdconclusies nog niet onwaar of gekleurd. Wel zou het IPCC grootmoediger moeten worden in het snel en openlijk erkennen en corrigeren van fouten.  
 Meer info

06 februari 2010 - Edgar Doncker Prijs 2010: 150.000 euro voor duurzame vis
De Edgar Doncker Prijs 2010 gaat naar Christien Absil en Esther Luiten, drijvende krachten achter de ontwikkeling en invoering van de VISwijzer. Zij krijgen de prijs vanwege hun grote bijdrage aan de bescherming van de natuur in de Noordzee. De jury prijst hun onvermoeibare inzet en constructieve aanpak met oog voor mens, maatschappij en economie. De prijs wordt op 16 maart uitgereikt door burgemeester Bernt Schneiders in het Stadhuis van Haarlem. 
 Meer info

04 februari 2010 - Wouter van Dieren over Kopenhagen!
Wat zegt Wouter van Dieren nu de Klimaattop geen "harde" bindende afspraken heeft opgeleverd? Wat kunnen burgers en bedrijven in deze situatie het beste doen? Decentraal energie gaan opwekken? 
 Meer info27 oktober 2009 - De Verklaring van Amsterdam
De Club van Rome roept op tot onmiddellijke actie om het toenemende gevaar van een rampzalige klimaatverandering af te wenden. Vooraanstaande klimaatwetenschappers van over de hele wereld presenteerden tijdens de Algemene Vergadering van de Club van Rome op 26 & 27 oktober de meest recente wetenschappelijke informatie. Deze laat zien dat de gevolgen van klimaatverandering op de natuurlijke systemen van onze planeet hand over hand toenemen. De bijeenkomst resulteerde in de Verklaring van Amsterdam, die werd aangeboden aan de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. Hij zal de boodschap inbrengen in de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen. 
 Meer info

26 oktober 2009 - Global Assembly Club of Rome 2009 in Amsterdam
De Club van Rome houdt dit jaar haar Global Assembly in Amsterdam van 24 t/m 27 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ. Op 24 en 25 oktober is de interne jaarvergadering, op 26 en 27 oktober een congres. De Club van Rome werd in 1972 wereldberoemd door het rapport ‘Grenzen aan de Groei’. Het congres van 26 en 27 oktober is de laatste opmaat naar de VN-top over klimaatverandering in Kopenhagen in december 2009. 
 Meer info15 september 2009 - World Resources Forum 2009
Het World Resources Forum 2009 zal op 15 en 16 september plaatsvinden in Davos, Zwitserland. Wouter van Dieren zal tijdens het diner een toespraak te houden. 
 Meer info06 april 2009 - Cramer kiest voor klimaat bij ontvangst EDN CCS-rapport
Nieuwe elektriciteitscentrales en industriële installaties die CO2 uitstoten moeten de techniek om CO2 af te vangen en op te slaan hoe dan ook gaan inzetten zodra ze is beproefd en daardoor breed kan worden toegepast. De verwachting is dat dit tussen 2016 en 2020 het geval zal zijn. Dat zei minister Jacqueline Cramer van VROM bij het in ontvangst nemen van het eindrapport over de CCS-dialoog van Energie Dialoog Nederland, op 6 april jl. IMSA Amsterdam heeft meegewerkt aan het uitvoeren van deze dialoog, in opdracht van EDN en in nauwe samenwerking met Spin Consult. 
 Meer info07 maart 2009 - Wouter van Dieren in de top-10 van de Duurzame 100
In de Duurzame 100 van Trouw, die werd gepubliceerd op 7 maart, staan de 100 meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid. Wouter van Dieren scoort in de top-10.  
 Meer info14 november 2008 - IMSA-project ‘Win-win en het Wad’ exemplarisch voor wetenschap
Over de toepassing van discours in het Waddengebied is onlangs een wetenschappelijk artikel verschenen: “Putting SEA in context: A discourse perspective on how SEA contributes to decision-making”, door Hens Runhaar. 
 Meer info

12 november 2008 - Nutec
Nutec staat voor Nutrients - Upcycling - Triple-Top-Line - Eco-effectiveness - Community. Van 12 t/m 14 november 2008 vindt in Frankfurt, Duitsland, onder die naam de eerste grote internationale Cradle to Cradle-beurs plaats.  
 Meer info

11 november 2008 - Wetenschappelijke erkenning voor Club van Rome-model
De wereldwijde gegevens over economie en milieu over de afgelopen 30 jaar kloppen met de voorspellingen van de Club van Rome in het boek "De Grenzen aan de Groei" (1972).  
 Meer info13 oktober 2008 - Ashok Khosla President van IUCN
De Indiase milieukundige Ashok Khosla is tijdens het World Conservation Congress in Barcelona van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) gekozen als president van deze organisatie.  
 Meer info04 juli 2008 - Nieuwe perspectieven voor de Afsluitdijk
Samen met ECORYS vormt IMSA een van de acht consortia die zijn uitgenodigd een integrale visie te presenteren op de toekomst van de Afsluitdijk. 
 Meer info

01 juli 2008 - IMSA is Cradle to Cradle-partner
Vanaf 1 juli 2008 is IMSA Amsterdam een van de drie Nederlandse strategische partners van EPEA(het bureau van Michael Braungart). U kunt dus bij ons terecht als u met Cradle to Cradle aan de slag wilt. Dit wordt vandaag bekendgemaakt op een persconferentie in Venlo, ter gelegenheid van de opening van de vestiging van EPEA in Nederland. 
 Meer info17 juni 2008 - 'Aan schaarste geen gebrek': 21 jaar milieueconomie in Nederland
‘Aan schaarste geen gebrek’ is een jubileumboek ter gelegenheid van het 21-jarig bestaan van de Nieuwsbrief Milieu & Economie. Het eerste exemplaar is op 17 juni 2008 aangeboden aan minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu. In dit boek laten wetenschappers, beleidsmakers en andere betrokkenen hun licht schijnen over de vraag hoe de milieueconomie zich sinds 1986 als vakgebied in Nederland heeft ontwikkeld en welke rol deze discipline heeft gespeeld bij het beleid en de besluitvorming van overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties. 
 Meer info

03 juni 2008 - duurzaamgebouwd.nl
OVG Projectontwikkeling heeft de website duurzaamgebouwd.nl geopend. Hierop geven diverse experts – waaronder Anne-Mette Jørgensen van IMSA Amsterdam – hun visie op duurzaamheid in de bouw.  
 Meer info

01 juni 2008 - PESP-financiering voor Suriname bulkwaterproject
IMSA heeft een breed consortium van Nederlandse en Surinaamse partners verzameld om in Suriname een project voor duurzame waterwinning te realiseren. Voor de pre-feasibility study is nu financiering verkregen van de EVD via het PESP-programma (Programma Economische Samenwerking Projecten). 
 Meer info07 mei 2008 - Cradle to Cradle workshop
Op 7 mei 2008 organiseert IMSA Amsterdam een workshop over Cradle to Cradle. 
 Meer info04 april 2008 - Seminar over Stedelijke Mobiliteit
Wouter van Dieren heeft een presentatie gegeven over stedelijke mobiliteit, tijdens een seminar over ‘Urban Mobility’. 
 Meer info03 maart 2008 - Inspire Antarctic Expedition 2008
Op 13 maart start de Inspire Antarctic Expedition 2008. Zo'n zeventig jonge professionals trotseren de Straat van Drake om zich bij Robert Swan op Antarctica te voegen. Swan zal hen de schoonheid en kwetsbaarheid van het continent laten ervaren en hen de vaardigheden en inspiratie meegeven om leiderschap en duurzame ontwikkeling in hun werk te integreren. 
 Meer info01 februari 2008 - Publicatie van 'De Slag om de Waddenzee, Een terugblik op vijf jaar politieke strijd'
Gaswinning toegestaan en operationeel, kokkelvisserij gestopt en uitgekocht, de eerste (vierhonderd!) aanvragen in behandeling voor het Waddenfonds, waarin achthonderd miljoen is gestort. Dat had tot voor kort niemand voor mogelijk gehouden. In het nu verschenen boekje (142 pagina's) van de hand van journaliste Irene van der Linde wordt verslag gedaan van het proces dat de Waddenwereld (en politiek Den Haag) op z'n kop deed staan.  
 Meer info15 januari 2008 - TNT Post introduceert de groene postzegel
Op 15 januari 2008 lanceerde CEO Peter Bakker van TNT Post de 'groene postzegel' voor zakelijke klanten. Hiermee kunnen ze ervoor kiezen hun poststukken en pakketten binnen Nederland klimaatneutraal te laten bezorgen. De groene postzegel is een van de stappen die invulling geven aan de duurzame ambities van TNT.  
 Meer info02 oktober 2007 - IJsselmeerbijeenkomst
Op 22 november 2007, een jaar na het eerste IJsselmeerberaad, organiseert de Stichting Wetlands in het IJsselmeer opnieuw een bijeenkomst in het Muiderslot. 
 Meer info12 september 2007 - Waddenbijeenkomst
Op woensdag 12 september 2007 organiseert IMSA in een besloten bijeenkomst een discussie over 'decision support'-systemen voor de wadden. Op de agenda staat onder meer het Cascademodel van IMSA.  
 Meer info21 juni 2007 - Midzomern8
IMSA zal als Stichting Wetlands in het IJsselmeer vertegenwoordigd zijn bij het interactieve en informatieve festival: Midzomern8, 'Grote visie zoekt Ruimte' op 21 juni op het NDSM-terrein in Amsterdam.  
 Meer info09 februari 2007 - Antarctica-expeditie
Van 17 februari tot 4 maart 2007 doen IMSA-medewerkers Antoaneta Popova en Mark Olsthoorn mee aan de vijfde Antarctica-expeditie.  
 Meer info24 november 2006 - Gouden Rachel Carson penning 2006 voor Wouter van Dieren
Op vrijdag 24 november wordt op de Nationale Milieudag de Gouden Rachel Carson penning 2006 uitgereikt aan Wouter van Dieren, directeur van de denktank IMSA Amsterdam en lid van de Club van Rome. De Nationale Milieudag wordt georganiseerd door de VVM, de Vereniging van Milieuprofessionals. De Rachel Carson Penning is de hoogste onderscheiding die deze tweeduizend leden tellende vereniging kent. 
 Meer info

02 november 2006 - Vervolg Waddensymposium
Er is vooruitgang geboekt met de vernieuwing van het Waddenbeleid, maar het is niet genoeg. Dat is de conclusie van het Waddensymposium dat 30 oktober 2006 werd gehouden in de Fryske Akademy te Leeuwarden. 
 Meer info19 oktober 2006 - Waddensymposium
Waddensymposium op maandag 30 oktober 2006 in de Fryske Akademy te Leeuwarden 
 Meer info01 juli 2006 - Harlingen, echt wad anders
In juli 2006 bracht IMSA het rapport 'Harlingen, echt wad anders' uit, een verkenning naar een duurzame havenontwikkeling in opdracht van B&W van Harlingen. 
 Meer info09 juni 2006 - IMSA is verhuisd
IMSA Amsterdam is op 9 juni 2006 verhuisd. 
 Meer info03 januari 2006 - Jubileumsymposium
In april 2006 viert IMSA dat zijn directeur en lid van de Club van Rome, Wouter van Dieren, 35 jaar in het milieuvak zit. 
 Meer info15 april 2005 - Grenzen aan de Groei?
Mini-symposium van het RIVM over 'Grenzen aan de Groei?' 
 Meer info24 februari 2005 - Borssele
Het kan geen toeval zijn: in nauwelijks drie dagen tijd ligt het hele kernenergiedossier weer op tafel, en de opwinding is ernaar.  
 Meer info04 oktober 2004 - Grenzen aan de Groei
Een nieuwe versie van 'Grenzen aan de Groei' is gepubliceerd. 
 Meer info

01 oktober 2004 - Samenwerking met de bouwsector
IMSA is werkt sinds kort samen met de bouwsector.  
 Meer info20 september 2004 - Duurzaamheidsprestaties
Procter & Gamble blijkt alweer wereldleider op het gebied van duurzaam ondernemen. 
 Meer info


IMSA zoekt wegen naar duurzame ontwikkeling, zowel samen met opdrachtgevers als op eigen initiatief. Daarbij kiezen we nadrukkelijk positie op het grensvlak van bedrijven, overheid, wetenschap en de kritische buitenwereld.  Deze video gaat over IMSA Amsterdam, over onze visie en inspiratiebronnen.

Deel 1:   'Inspiration to change' 
Deel 2:   'Politics of change' 

IMSA Amsterdam
Prins Hendriklaan 15
1075 AX Amsterdam
Tel.: +31(0)20-5787600
Fax: +31(0)20-6622336
info@imsa.nl