Nieuws
Nieuws

01 februari 2008 - Publicatie van 'De Slag om de Waddenzee, Een terugblik op vijf jaar politieke strijd'
Begonnen op initiatief van Wouter van Dieren (directeur IMSA Amsterdam) in voorjaar/zomer 2002, kreeg het proces even later mede-initiatoren als de toenmalige bewindslieden Pieter van Geel (staatssecretaris Milieu) en Loek Hermans (minister OC&W). Het leidde tot een uniek treffen op 6 januari 2003 op Terschelling, dat het Waddenstrijdtoneel spoedig drastisch zou veranderen. Naast Van Dieren, Van Geel en Hermans schoven de Waddenvereniging, de NAM en ambtenaren van VROM en de provincie aan, na een gezamenlijke barre tocht in een sneeuwjacht naar de oostpunt van het eiland om daar met eigen ogen te zien wat dynamische kustafslag inhoudt. Twee jaar later, april 2005, lag het eerste resultaat op tafel: het rapport van de Commissie-Meijer, waarin werd geadviseerd de gaswinning toe te staan, de schelpdiervisserij aan banden te leggen, een Waddenfonds en een Waddenacademie te stichten en de bestuurlijke kluwen in het Waddengebied te saneren.
Aan dit advies lag een in Nederland nog niet eerder vertoonde bestuurlijke innovatie ten grondslag, te weten de mobilisatie van wat de Franse filosoof Michel Foucault een société de discours noemt, in Nederland vertaald tot vertooggemeenschap. Die methodiek zelf wordt in het verslag slechts mondjesmaat toegelicht, maar wie het als een thriller zo spannende verhaal leest krijgt wel inzicht in de manier waarop het Waddenvertoog een draai van 180 graden kon maken.

De Slag om de Waddenzee is in beperkte oplage gedrukt en te bestellen bij IMSA Amsterdam.

Meer informatie over het boek is te verkrijgen bij Tammo Oegema, tel.
020 - 57 87 619.

 

Terug 

IMSA zoekt wegen naar duurzame ontwikkeling, zowel samen met opdrachtgevers als op eigen initiatief. Daarbij kiezen we nadrukkelijk positie op het grensvlak van bedrijven, overheid, wetenschap en de kritische buitenwereld.  Deze video gaat over IMSA Amsterdam, over onze visie en inspiratiebronnen.

Deel 1:   'Inspiration to change' 
Deel 2:   'Politics of change' 

IMSA Amsterdam
Prins Hendriklaan 15
1075 AX Amsterdam
Tel.: +31(0)20-5787600
Fax: +31(0)20-6622336
info@imsa.nl