ProjectenAdvies
Strategisch advies

Hieronder een representatieve selectie van onze projecten.

Updating the Future
Vervolgstappen om een duurzame haven te worden op basis van scenario’s uit Grenzen aan de Groei

Lees hier het rapport
voorblad%20rapport
Opdrachtgever:
Club of Rome Climate Programme in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam
Type project: strategisch advies
Onderwerpen: langetermijnscenario’s, haven, energie, biomassa, grondstoffen, transport
Periode: 2012 – 2013
Wat IMSA doet: Een scenariostudie voor het Havenbedrijf Rotterdam om inzicht te krijgen in wat het betekent een duurzame haven te zijn, om zo voorbereid te zijn op de mogelijke ontwikkelingen voor de haven en de  industriële regio en daarop adequaat en succesvol te kunnen reageren.
Lees meer


Cradle to Cradle
logo Cradle to Cradle
Type project:
strategisch advies
Onderwerpen: grondstoffen, kringlopen sluiten, ketenmanagement
Periode: 2007 - nu
Wat IMSA doet: strategische advisering, ontwikkeling van visie, missie en beleid, Cradle to Cradle integreren in bestaande duurzaamheidsconcepten, een transitiepad uitstippelen en draagvlak creëren.
IMSA Amsterdam is een gecertificeerd samenwerkingspartner van EPEA.
Lees meer

Ronde Tafel Rotterdam Grondstoffenhub
grondstoffenhubOpdrachtgever:
Havenbedrijf Rotterdam
Type project: ronde tafel ten hoeve van strategisch advies
Onderwerpen: circulaire economie, haven, toekomstverkenning, lease, grondstoffen, transport
Periode: 2011-2012
Wat IMSA doet: een ronde tafel organiseren met topdenkers uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven over de agenda van Rotterdam Grondstoffenhub
Aanbeveling: “Het was een gesprek waar iedereen open in de discussie ging (o.l.v. Wouter van Dieren). De notitie van IMSA over perspectieven gaf een scherp beeld over de te verwachten (grondstoffen)ontwikkeling. Het perspectief van de circulaire economie kreeg praktische invulling door het verhaal van Thomas Rau over TurnToo. Boeiend om te zien hoe in de toekomstverkenningen voor de haven verwachtingen zijn opgenomen over tekorten aan grondstoffen, maar (nog) niet gekeken is naar de consequenties van dit nieuwe economische model. Dat leverde dan ook veel vragen en voorlopig weinig antwoorden op. Daar over doordenken is de opgave die de deelnemers gevoeld hebben. Uitgesproken werd dat de circulaire economie niet alleen een doorbraak in denken is, maar ook praktisch toepasbaar is.”
(Douwe Jan Joustra, manager voor duurzame ontwikkelingsprocessen op het gebied van stadsontwikkeling, de bouwsector en huisvesting bij OPAi (One Planet Architect). Bovendien houdt hij zich bezig met het TurnToo-concept waarover Thomas Rau een presentatie verzorgde tijdens de ronde tafel.)
Lees meer

Een langetermijnvisie (2010-2100) voor het Havenbedrijf Rotterdam
Rotterdam Climate initiative
Opdrachtgever:
Club of Rome Climate Programme Foundation in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam
Type project: strategisch advies
Onderwerpen: toekomstverkenning, haven, energie, klimaat, grondstofffen, voedsel, transport
Periode: 2009 - 2010
Wat IMSA doet: Een toekomstverkenning  aan de hand van het World-3 model als input voor de Havenvisie 2030.
Aanbeveling: 'Samen met IMSA zijn we er in geslaagd om complexe materie en lange termijn onzekerheden te doorgronden. Zo hebben we richtinggevende acties voor vandaag kunnen bepalen.'
(Nico van Dooren, Projectleider Havenvisie 2030, Havenbedrijf Rotterdam)
Lees meer

Low Input Sustainable Agriculture (LISA)
bloesem
Opdrachtgever:
Findus
Type project: strategisch advies
Onderwerpen: landbouw
Periode: 2000 - 2003
Wat IMSA doet: strategische advisering m.b.t. duurzame landbouw en stakeholderengagement
Lees meer

Programma voor duurzame landbouw
Heineken en IMSA op bezoek bij boerencooperatie in Puisseaux, Frankrijk
Opdrachtgever:
Heineken
Stakeholders:
boerenorganisaties, Consumentenbond, landbouw-ngo’s, milieu-ngo’s
Type project:
onderzoek, strategisch advies en workshop
Onderwerpen: landbouw, klimaatverandering, GMO
Periode: 1997 - 2000
Wat IMSA doet: een langetermijnvisie ontwikkelen en een programma voor duurzame gerst opzetten
Lees meer

IMSA zoekt wegen naar duurzame ontwikkeling, zowel samen met opdrachtgevers als op eigen initiatief. Daarbij kiezen we nadrukkelijk positie op het grensvlak van bedrijven, overheid, wetenschap en de kritische buitenwereld.  Deze video gaat over IMSA Amsterdam, over onze visie en inspiratiebronnen.

Deel 1:   'Inspiration to change' 
Deel 2:   'Politics of change' 

IMSA Amsterdam
Prins Hendriklaan 15
1075 AX Amsterdam
Tel.: +31(0)20-5787600
Fax: +31(0)20-6622336
info@imsa.nl