Home
Over IMSA

IMSA Amsterdam is een onafhankelijke denktank, onderzoeksbureau en adviesbureau op het gebied van milieu, duurzaamheid en innovatie. In nauw samenspel met onze opdrachtgevers zoeken we nieuwe wegen naar duurzame ontwikkeling. Daarbij kiezen we nadrukkelijk positie op het grensvlak van bedrijven, overheid, wetenschap en de kritische buitenwereld. IMSA bestaat uit een ervaren team van zo'n 20 hoogopgeleide mensen uit verschillende culturen en disciplines. Tot onze opdrachtgevers behoren toonaangevende multinationals, overheden, dienstverlenende en maatschappelijke organisaties. IMSA staat al meer dan 25 jaar onder leiding van Wouter van Dieren.

In onze projecten streven we ernaar maatschappelijke doelstellingen te verbinden met de bedrijfsdoelstellingen van opdrachtgevers en partners. Hierbij stellen we de koppeling tussen visie, kennis en samenwerking met maatschappelijke stakeholders centraal. IMSA heeft kennis op het gebied van milieu, natuur, energie, klimaat, grondstoffen, voeding, gezondheid, landbouw en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door onze uitgebreide ervaring en ons brede netwerk kunnen we elke sector van dienst zijn.

Bij onze projecten draait alles om het bereiken van een tastbaar resultaat. We leveren niet alleen een rapport met een advies af, maar helpen ook om binnen en buiten de organisatie van de opdrachtgever draagvlak te winnen voor dat advies. Het uitdagen van onze opdrachtgever of contractpartner is een sleutelelement in ons werk. We helpen om trends en signalen uit de maatschappij om te zetten in kansen, waar anderen slechts bedreigingen en risicoís zien. Als geen ander begrijpen wij hoe belangrijk maatschappelijke ontwikkelingen zijn en hoe de dynamiek werkt tussen allen die op een of andere manier bij een bedrijf betrokken zijn. We helpen onze opdrachtgever om maatschappelijke veranderingen positief te benutten en om zijn bedrijf en producten te herpositioneren voordat druk van buitenaf een bedreiging wordt. Zijn maatschappelijke discussies vastgelopen, dan helpen we ze weer vlot te trekken door te zoeken naar win-winoplossingen voor alle betrokkenen.

Gebaande paden en dogmatische standpunten laten we daarbij liefst links liggen; het doorbreken van taboes is onze specialiteit. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe inzichten en instrumenten: gedurfd en onorthodox.

Projecten

In haar projecten streeft IMSA Amsterdam ernaar maatschappelijke doelstellingen te verbinden met de bedrijfsdoelstellingen van opdrachtgevers en partners. Hierbij stellen we de koppeling tussen visie, kennis en samenwerking met maatschappelijke stakeholders centraal. Veel projecten gaan over milieu, natuur, voeding, gezondheid, landbouw en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door onze uitgebreide ervaring en ons brede netwerk kunnen we elke sector van dienst zijn.

IMSA voert ook op eigen initiatief projecten uit. Wij richten ons hierbij op grootschalige innovaties en nieuwe ideeŽn die de wereld duurzamer kunnen maken.

IMSA zoekt wegen naar duurzame ontwikkeling, zowel samen met opdrachtgevers als op eigen initiatief. Daarbij kiezen we nadrukkelijk positie op het grensvlak van bedrijven, overheid, wetenschap en de kritische buitenwereld.  Deze video gaat over IMSA Amsterdam, over onze visie en inspiratiebronnen.

Deel 1:   'Inspiration to change' 
Deel 2:   'Politics of change' 

IMSA Amsterdam
Prins Hendriklaan 15
1075 AX Amsterdam
Tel.: +31(0)20-5787600
Fax: +31(0)20-6622336
info@imsa.nl